Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortoepia – význam cudzieho slova

súhrn pravidiel správnej výslovnosti; správna výslovnosť