Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortorula - význam cudzieho slova

kryštalická bridlica