Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortodoxia – význam cudzieho slova

pravovernosť, absolútna oddanosť cirkevnému alebo inému učeniu