Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortocentrum - význam cudzieho slova

priesečník priamok, v ktorých ležia výšky trojuholníkov