Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleo-, pale- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom dávny, starý