Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleta – význam cudzieho slova

maliarska doska na miešanie farieb; technický obal na prepravu tovaru a mechanickú manipuláciu s ním; bohatá ponuka; slangovo: vysoký účet, vysoká cena tovaru alebo služby