Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palestra, palaistra – význam cudzieho slova

staroveká zápasnícka škola; cvičisko, zápasište; pálka