Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palimpsest – význam cudzieho slova

rukopis písaný na pergamene na mieste zoškriabaného pôvodného textu; zlyhanie pamäte po nadmernej konzumácii alkoholu