Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleozoikum – význam cudzieho slova

prvohory; doba pravekého živočíšstva