Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleolit – význam cudzieho slova

staršia doba kamenná