Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleobotanik – význam cudzieho slova

odborník v paleobotanike, znalec predvekých rastlín