Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleobotanika – význam cudzieho slova

náuka o vyhynutých predvekých rastlinách