Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pancier – význam cudzieho slova

kryt tela niektorých druhov živočíchov, najmä hmyzu; brnenie