Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rino-, rhino- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nos, nosný, nosový