Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rizo-, rhizo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom koreň