Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ritornel - význam cudzieho slova

formy trojveršovej lyrickej poézie vyslovujúcej prostú myšlienku; inštrumentálna časť árie refrénovito sa opakujúca