Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

risus sardonicus - význam cudzieho slova

sardonický smiech, trpký, kŕčovitý smiech