Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ritardando - význam cudzieho slova

v hudbe: postupne voľnejšie, spomalene, pomaly zvoľňovať