Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

risk – význam cudzieho slova

riziko, nebezpečie