Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

risk - význam cudzieho slova

riziko, nebezpečie