Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

risi-bisi – význam cudzieho slova

pokrm z ryže a hrachu