Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

riziko - význam cudzieho slova

nebezpečenstvo neúspechu, nezdaru alebo straty