Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

riziko – význam cudzieho slova

nebezpečenstvo neúspechu, nezdaru alebo straty