Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sentencia – význam cudzieho slova

myšlienka, výrok, poučka, stručná historka