Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzorium – význam cudzieho slova

v medicíne vedomie, stav vedomia