Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzitivita, senzibilita - význam cudzieho slova

citlivosť, schopnosť prijímať podnet