Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzitivita, senzibilita

citlivosť, schopnosť prijímať podnet