Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sentimentalita – význam cudzieho slova

rozcitlivelosť, emocionálna nálada vyznačujúca sa romantičnosťou, plačlivosťou