Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzualizmus – význam cudzieho slova

prevažne citový postoj k okoliu; učenie o zmysloch ako jedinom zdroji poznania