Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sentimentalizmus – význam cudzieho slova

prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť; umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia