Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sentiment – význam cudzieho slova

citovosť, citlivosť; cit