Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzualita – význam cudzieho slova

zmyslovosť, zmyselnosť