Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vandal – význam cudzieho slova

surový ničiteľ, barbar