Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varieta – význam cudzieho slova

rôznosť, rozličnosť, rôznotvarosť, odchýlka, obmena; v botanike odroda; organizmy odlišné od iných skupín rovnakého druhu genetickými odchýlkami