Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

variometer – význam cudzieho slova

prístroj na určovanie zmeny určitej fyzikálnej veličiny