Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

variometer - význam cudzieho slova

prístroj na určovanie zmeny určitej fyzikálnej veličiny