Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

variancia – význam cudzieho slova

rozptyl