Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varna - význam cudzieho slova

spoločenský stav staroindickej spoločnosti