Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varna – význam cudzieho slova

spoločenský stav staroindickej spoločnosti