Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varta – význam cudzieho slova

stráž, hliadka