Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vanitas – význam cudzieho slova

márnosť, márne snaženie