Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varozita - význam cudzieho slova

vybočenosť kĺbov