Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varozita – význam cudzieho slova

vybočenosť kĺbov