Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verizmus – význam cudzieho slova

taliansky umelecký smer na prelome 19. a 20. storočia usilujúci o pravdivé vyjadrenie reality