Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

video- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov v súvislosti s prenosom, záznamom a reprodukciou obrazu