Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virtuozita – význam cudzieho slova

umelecká a technická dokonalosť; majstrovstvo, bravúra