Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vitalita – význam cudzieho slova

životnosť, životaschopnosť; živosť prejavu a jednania