Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vita brevis, ars longa – význam cudzieho slova

život je krátky, umenie je dlhé; začiatočné slová Hippokratových aforizmov