Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vita communis – význam cudzieho slova

spoločný život; katolícky rehoľný predpis pre spoločný život mníchov v kláštoroch