Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vis maior – význam cudzieho slova

vyššia moc, napr. povodeň, zemetrasenie, niečo, čo nemožno ovplyvniť; neprekonateľná prekážka, neodvratiteľná, neovplyvniteľná udalosť, vec