Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vitalizmus – význam cudzieho slova

názor o existencii nehmotnej životnej sily energie; literárny smer zameraný na prírodu a zmyslové zážitky