Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vitriol – význam cudzieho slova

zastaralý názov pre kyselinu sírovú