Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vivacita – význam cudzieho slova

živosť; životnosť