Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ARO - význam cudzieho slova

anesteziologicko-resuscitačné oddelenie