Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ars antiqua - význam cudzieho slova

obdobie vývoja európskej hudby, zvlášť vo Francúzsku, v 12. a 13. storočí