Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

artes liberales - význam cudzieho slova

sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)